Alla inlägg RSS-flöde

— Generalförsamlingen sammanträder den 2023-12-11

— Generalförsamlingen sammanträder den 2023-12-11

Föreningar för föreningsaktivas kallar härmed till det andra ordinarie sammanträdet av generalförsamlingen den 11 december 2023, preliminärt i Ada Lovelace (men möjligtvis i HusETT eller U3). Se handlingarna för mer information.
— Föreningsaktivas 2022-HT är åter live
— Föreningsaktivas flyttat till den 2021-01-26

— Föreningsaktivas flyttat till den 2021-01-26

Sittningen är flyttad till den 2023-01-26, eftersom det verkar som att folk kommer vara mer lediga under den tiden. En ny anmälan kommer läggas upp så snart budget är färdig. Alla biljetter till decembersittningen kommer återbetalas, information därom går ut via e-post.
— Årsmöte den 2022-12-17

— Årsmöte den 2022-12-17

Föreningar för föreningsaktivas kallar härmed till det första ordinarie sammanträdet av generalförsamlingen, det vill säga ungefär vårt årsmöte, den 17 december 2022 i U11. Se handlingarna för mer information och protokoll.
— Föreningsaktivas 2022-HT är live
— Ledningsmöte den 2022-11-13
— Extra föreningsmöte den 2022-06-01

— Extra föreningsmöte den 2022-06-01

Föreningen höll den 1 juni ett extra årsmöte, under vilket stadgan byttes ut och föreningens namn formellt ändrades från Föreningen för föreningsaktiva till Föreningar för föreningsaktivas.

Protokoll - digitalt / justerat.

— Ledningsmöte den 2022-06-01
— Ledningsmöte den 2022-05-24
— Föreningsaktivas vårgrillning den 9 maj
— Årsmöte 2021 den 2021-12-02
— Föreningsaktivas 2021-HT är live.
— Ledningsmöte den 2021-09-08
— Årsmöte den 2020-11-30

— Årsmöte den 2020-11-30

Protokoll - digitalt / justerat.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
  1. Val av mötespresidium
   Beslutsförslag: Att välja Gunnar Wickbom och Hugo Hörnquist till mötesordförande- respektive sekreterare.
  2. Val av justerare tillika rösträknare
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Fastställande av föredragningslista
  5. Mötets behöriga utlysande
  6. Adjungeringar
 3. Rapport från ledningen
 4. Val av ledning 2021
  Beslutsförslag: Att välja Gunnar Wickbom till ledningens ordförande och Hugo Hörnquist till sekreterare, samt vakantsätta alla poster för övriga ledamöter i brist på kandidater.
 5. Val av revisor 2020
  Beslutsförslag: Att välja Alexander Rehnman till revisor för verksamhetsåret 2020.
 6. Val av revisor 2021
 7. Motioner och propositioner
  1. Proposition: Införa föreningens organisationsnummer i stadgan

   Detta förenklar kontakt med banken. Org-nr lades inte till från början då stadgan måste antas innan skatteverket kan tilldela ett.

   Beslutsförslag: Att lägga till föreningens organisationsnummer 802529-7493

 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande
— Inställning Föreningsaktivas 2020-HT

— Inställning Föreningsaktivas 2020-HT

Även denna termins försök behövde ställas in i och med de skärpta rekommendationerna i Östergötland. Ses i vår, och kanske på årsmötet.
— Ledningsmöte den 2020-11-05
— Föreningsaktivas 2020-HT är live

— Föreningsaktivas 2020-HT är live

Den 18 november 18:15 på KK. Detaljer hittar man i mailet vi skickat till alla inbjudna föreningar, och i andra hand på vårt facebookevenemang. Frågor kan riktas till ledningen på enligt våra kontaktuppgifter nedan.
— Ledningsmöte den 2020-09-28
— Vi är (typ) tillbaka

— Vi är (typ) tillbaka

Läsåret är nu åter igång och vi siktar just nu på att hålla Föreningsaktivas denna termin. 50-personersgränsen må vara kvar, men nu när dammet lagt sig har man kommit fram till att sittningar inte är offentliga och således inte föremål för just den restriktionen. Vi håller nu på att gå igenom möjligheter och intresse för evenemanget denna termin och återkommer förhoppningsvis inom kort.
— Ledningsmöte den 2020-03-31
— Nedläggning/Uppskjutning

— Nedläggning/Uppskjutning

I och med begränsandet av folksamligar till 50 personer, och beslutet från Kårservice att ställa in alla bokningar, upplever vi inte längre att vi med någon rimlig ansträngning kan hålla sittningen den här terminen. Tråkigt, förstås, men inte helt oväntat. Vi hoppas istället kunna hålla ett ännu roligare föreningsaktivas någon gång i höst, och kommer förmodligen ta vidare kontakt med intresserade föreningar om saken.
— Konstituerande möte den 2020-03-10