För3:s Logotyp

Föreningar för föreningaktivas

Föreningar för föreningaktivas är en förening vilken har som mål att hålla en fest - "Föreningsaktivas" - för "alla" som är föreningsaktiva (till skillnad från sektion- och kåraktiva) vid Linköpings universitet.

Senaste RSS-flöde

— Generalförsamlingen sammanträder den 2023-12-11

— Generalförsamlingen sammanträder den 2023-12-11

Föreningar för föreningsaktivas kallar härmed till det andra ordinarie sammanträdet av generalförsamlingen den 11 december 2023, preliminärt i Ada Lovelace (men möjligtvis i HusETT eller U3). Se handlingarna för mer information.
— Föreningsaktivas 2022-HT är åter live
— Föreningsaktivas flyttat till den 2021-01-26

— Föreningsaktivas flyttat till den 2021-01-26

Sittningen är flyttad till den 2023-01-26, eftersom det verkar som att folk kommer vara mer lediga under den tiden. En ny anmälan kommer läggas upp så snart budget är färdig. Alla biljetter till decembersittningen kommer återbetalas, information därom går ut via e-post.
— Årsmöte den 2022-12-17

— Årsmöte den 2022-12-17

Föreningar för föreningsaktivas kallar härmed till det första ordinarie sammanträdet av generalförsamlingen, det vill säga ungefär vårt årsmöte, den 17 december 2022 i U11. Se handlingarna för mer information och protokoll.
Alla inlägg

Information

Kontakt

Vill din förening vara med, eller har du bara någon fråga? Kontakta oss på ledning@for3.lysator.liu.se

Föreningsmedlemsskap

För3:s medlemmar är inte studenter, utan andra fristående studentföreningar. Medlemsskap är inget krav för att delta i Föreningsaktivas, men uppskattas som symbolhandling. Hör av er till ledningen om er förening vill bli medlem. Medlemsförteckning

Övrigt

Frågor och svar

Formalia

Adress

Föreningar för föreningsaktivas Kårallen, Linköpings universitet 581 83 Linköping

Förtroendevalda

Ledningen 2023
Ordförande
Gunnar Wickbom
Sekreterare
Hugo Hörnquist
Revisorer
Revisor 2023
vakant
Revisor 2022
Gustav Sörnäs