Föreningen för Föreningaktivas

Föreningen för Föreningsaktivas är en förening vilken har som mål att hålla en fest för "alla" som är föreningsaktiva (till skillnad från sektion- och kåraktiva) vid Linköpings Universitet.

Senaste

Årsmöte den 30 november

Årsmöte den 30 november

Preliminärt protokoll

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
  1. Val av mötespresidium
   Beslutsförslag: Att välja Gunnar Wickbom och Hugo Hörnquist till mötesordförande- respektive sekreterare.
  2. Val av justerare tillika rösträknare
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Fastställande av föredragningslista
  5. Mötets behöriga utlysande
  6. Adjungeringar
 3. Rapport från ledningen
 4. Val av ledning 2021
  Beslutsförslag: Att välja Gunnar Wickbom till ledningens ordförande och Hugo Hörnquist till sekreterare, samt vakantsätta alla poster för övriga ledamöter i brist på kandidater.
 5. Val av revisor 2020
  Beslutsförslag: Att välja Alexander Rehnman till revisor för verksamhetsåret 2020.
 6. Val av revisor 2021
 7. Motioner och propositioner
  1. Proposition: Införa föreningens organisationsnummer i stadgan

   Detta förenklar kontakt med banken. Org-nr lades inte till från början då stadgan måste antas innan skatteverket kan tilldela ett.

   Beslutsförslag: Att lägga till föreningens organisationsnummer 802529-7493

 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande
Inställning Föreningsaktivas 2020-HT

Inställning Föreningsaktivas 2020-HT

Även denna termins försök behövde ställas in i och med de skärpta rekommendationerna i Östergötland. Ses i vår, och kanske på årsmötet.
Styrelsemöte den 2020-11-05

Styrelsemöte den 2020-11-05

Protokoll - (kommer).
Föreningsaktivas 2020-HT är live

Föreningsaktivas 2020-HT är live

Den 18 november 18:15 på KK. Detaljer hittar man i mailet vi skickat till alla inbjudna föreningar, och i andra hand på vårt facebookevenemang. Frågor kan riktas till ledningen på enligt våra kontaktuppgifter nedan.
Vi är (typ) tillbaka

Vi är (typ) tillbaka

Läsåret är nu åter igång och vi siktar just nu på att hålla Föreningsaktivas denna termin. 50-personersgränsen må vara kvar, men nu när dammet lagt sig har man kommit fram till att sittningar inte är offentliga och således inte föremål för just den restriktionen. Vi håller nu på att gå igenom möjligheter och intresse för evenemanget denna termin och återkommer förhoppningsvis inom kort.
Styrelsemöte den 2020-09-29

Styrelsemöte den 2020-09-29

Protokoll - (kommer).
Nedläggning/Uppskjutning

Nedläggning/Uppskjutning

I och med begränsandet av folksamligar till 50 personer, och beslutet från Kårservice att ställa in alla bokningar, upplever vi inte längre att vi med någon rimlig ansträngning kan hålla sittningen den här terminen. Tråkigt, förstås, men inte helt oväntat. Vi hoppas istället kunna hålla ett ännu roligare föreningsaktivas någon gång i höst, och kommer förmodligen ta vidare kontakt med intresserade föreningar om saken.
Styrelsemöte den 2020-03-31

Information

Kontakt

Vill din förening vara med, eller har du bara någon fråga? Kontakta os på ledning@for3.lysator.liu.se

Övrigt

Frågor och svar

Formalia