Föreningen för Föreningaktivas

Föreningen för Föreningsaktivas är en förening vilken har som mål att hålla en fest för "alla" som är föreningsaktiva (till skillnad från sektion- och kåraktiva) vid Linköpings Universitet.

Senaste

Vi är (typ) tillbaka

Läsåret är nu åter igång och vi siktar just nu på att hålla Föreningsaktivas denna termin. 50-personersgränsen må vara kvar, men nu när dammet lagt sig har man kommit fram till att sittningar inte är offentliga och således inte föremål för just den restriktionen. Vi håller nu på att gå igenom möjligheter och intresse för evenemanget denna termin och återkommer förhoppningsvis inom kort.

Nedläggning/Uppskjutning

I och med begränsandet av folksamligar till 50 personer, och beslutet från Kårservice att ställa in alla bokningar, upplever vi inte längre att vi med någon rimlig ansträngning kan hålla sittningen den här terminen. Tråkigt, förstås, men inte helt oväntat. Vi hoppas istället kunna hålla ett ännu roligare föreningsaktivas någon gång i höst, och kommer förmodligen ta vidare kontakt med intresserade föreningar om saken.

Styrelsemöte den 2020-03-31

Protokoll - digitalt / justerat

Information

Kontakt

Vill din förening vara med, eller har du bara någon fråga? Kontakta os på projektgrupp.foreningsaktivas@lists.lysator.liu.se

Övrigt

Frågor och svar

Formalia